21645_501913899892227_1973157566_n

Thanh nhựa Doubles Profile

Giá sản phẩm: 36.000 VNĐ/KG

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2012, Tập đoàn Shide Đại Liên – Trung Quốc đã quyết định thay đổi nhãn hiệu “Shide profile” tem tiếng Anh tại thị trường Việt Nam thành nhãn hiệu “Doubles profile”. Mục đích của việc thay đổi nhãn hiệu là nhằm giúp khách hàng phân biệt và tránh mua phải các sản phẩm mang nhãn hiệu “Shide profile” tại thị trường Việt Nam với chất lượng kém. Nhãn hiệu “Shide profile” thể hiện đầy đủ thông tin nhà sản xuất,chứng nhận chất lượng của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra nhãn hiệu Doubles Profile của tập đoàn Shide hiện đang là một trong nhãn hiệu cao cấp của sản phẩm thanh nhựa tại thị trường Trung Quốc, tập đoàn Shide Đại Liên đã xuất khẩu “Shide profile” sang thị trườngchâu Âu từ năm 2006 cho đến nay.

1148805_501914333225517_1670183438_n

Thanh nhựa Doubles Profile

Giá sản phẩm: 36.000 VNĐ/KG

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2012, Tập đoàn Shide Đại Liên – Trung Quốc đã quyết định thay đổi nhãn hiệu “Shide profile” tem tiếng Anh tại thị trường Việt Nam thành nhãn hiệu “Doubles profile”. Mục đích của việc thay đổi nhãn hiệu là nhằm giúp khách hàng phân biệt và tránh mua phải các sản phẩm mang nhãn hiệu “Shide profile” tại thị trường Việt Nam với chất lượng kém. Nhãn hiệu “Shide profile” thể hiện đầy đủ thông tin nhà sản xuất,chứng nhận chất lượng của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra nhãn hiệu Doubles Profile của tập đoàn Shide hiện đang là một trong nhãn hiệu cao cấp của sản phẩm thanh nhựa tại thị trường Trung Quốc, tập đoàn Shide Đại Liên đã xuất khẩu “Shide profile” sang thị trườngchâu Âu từ năm 2006 cho đến nay.

1146639_501913773225573_231416598_n

Thanh nhựa Doubles Profile

Giá sản phẩm: 36.000 VNĐ/KG

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2012, Tập đoàn Shide Đại Liên – Trung Quốc đã quyết định thay đổi nhãn hiệu “Shide profile” tem tiếng Anh tại thị trường Việt Nam thành nhãn hiệu “Doubles profile”. Mục đích của việc thay đổi nhãn hiệu là nhằm giúp khách hàng phân biệt và tránh mua phải các sản phẩm mang nhãn hiệu “Shide profile” tại thị trường Việt Nam với chất lượng kém. Nhãn hiệu “Shide profile” thể hiện đầy đủ thông tin nhà sản xuất,chứng nhận chất lượng của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra nhãn hiệu Doubles Profile của tập đoàn Shide hiện đang là một trong nhãn hiệu cao cấp của sản phẩm thanh nhựa tại thị trường Trung Quốc, tập đoàn Shide Đại Liên đã xuất khẩu “Shide profile” sang thị trườngchâu Âu từ năm 2006 cho đến nay.

1017010_501913453225605_1571304155_n

Thanh nhựa Doubles Profile

Giá sản phẩm: 36.000 VNĐ/KG

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2012, Tập đoàn Shide Đại Liên – Trung Quốc đã quyết định thay đổi nhãn hiệu “Shide profile” tem tiếng Anh tại thị trường Việt Nam thành nhãn hiệu “Doubles profile”. Mục đích của việc thay đổi nhãn hiệu là nhằm giúp khách hàng phân biệt và tránh mua phải các sản phẩm mang nhãn hiệu “Shide profile” tại thị trường Việt Nam với chất lượng kém. Nhãn hiệu “Shide profile” thể hiện đầy đủ thông tin nhà sản xuất,chứng nhận chất lượng của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra nhãn hiệu Doubles Profile của tập đoàn Shide hiện đang là một trong nhãn hiệu cao cấp của sản phẩm thanh nhựa tại thị trường Trung Quốc, tập đoàn Shide Đại Liên đã xuất khẩu “Shide profile” sang thị trườngchâu Âu từ năm 2006 cho đến nay.

969127_501914669892150_107282141_n

Thanh nhựa Doubles Profile

Giá sản phẩm: 36.000 VNĐ/KG

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2012, Tập đoàn Shide Đại Liên – Trung Quốc đã quyết định thay đổi nhãn hiệu “Shide profile” tem tiếng Anh tại thị trường Việt Nam thành nhãn hiệu “Doubles profile”. Mục đích của việc thay đổi nhãn hiệu là nhằm giúp khách hàng phân biệt và tránh mua phải các sản phẩm mang nhãn hiệu “Shide profile” tại thị trường Việt Nam với chất lượng kém. Nhãn hiệu “Shide profile” thể hiện đầy đủ thông tin nhà sản xuất,chứng nhận chất lượng của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra nhãn hiệu Doubles Profile của tập đoàn Shide hiện đang là một trong nhãn hiệu cao cấp của sản phẩm thanh nhựa tại thị trường Trung Quốc, tập đoàn Shide Đại Liên đã xuất khẩu “Shide profile” sang thị trườngchâu Âu từ năm 2006 cho đến nay.