Sản phẩm của công ty

THANH NHỰA ĐỊNH HÌNH

Chọn xem sản phẩm:

Thanh SPARLEE
Đơn giá: liên hệ
- Chi tiết -

Profile
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

thanh Sparlee
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Conh
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Thanh nhựa
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Conh
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -
Page 1

THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH

Chọn xem sản phẩm:

Thanh nhôm
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Thanh nhôm
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Thanh nhôm
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Thanh nhôm
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Thanh nhôm
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Thanh nhôm
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -
Page 1

PHỤ KIỆN KIM KHÍ

Chọn xem sản phẩm:

Phụ kiện
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Phụ kiện
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Phụ kiện
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Phụ kiện
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Phụ kiện
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -

Phụ kiện
Đơn giá: Liên hệ
- Chi tiết -
Page 1
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU Á
Địa chỉ : Km 12 - Đường Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội Số Tài Khoản: Cty: 2141 0000 672 610 - BIDV - CN Đông HN TKCN: Kim Văn Tuyên - 2131 0000 317 996 - BIDV - CN Nam HN
Mã Số Thuế: 0105 156 188
Email: htpchaua@gmail.com
nhomvietphapvp@gmail.com
Hotline
0983.357.519 (Mr Hải)
0983.227.334 (Mr.Tuyên)
ĐT: 04 6288 34 38